Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon (pilot collegejaar 2021/2022)

Rota Carolina zorgt voor haar leden. Mocht je onverhoopt met iets zitten en erover willen praten, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. Deze persoon heeft een geheimhoudingsplicht. Zonder expliciete toestemming zal de inhoud van de gesprek(ken) geheim blijven. Niemand buiten de betrokkene en de vertrouwenspersoon, ook het bestuur niet, neemt kennis van de gesprekken. De vertrouwenspersoon kan fungeren als luisterend oor voor persoonlijke problemen van iedere aard of als bemiddelaar bij conflicten. Beide geschieden slechts met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Thijmen van Hoorn is de vertrouwenspersoon voor collegejaar 2021/2022. Hij is vier jaar actief lid van Rota geweest en heeft in die hoedanigheid veel ervaring opgedaan met de omgangsvormen en het reilen en zeilen van de vereniging. Als ouderejaars student staat hij ondertussen echter op gepaste afstand van de vereniging om met een open en objectieve blik naar Rota te kijken en hij wil er graag voor de leden zijn.
Zit je ergens mee, heb je iets vervelends meegemaakt of heb je behoefte aan een luisterend oor? Je kan Thijmen bereiken via thijmenvanhoorn55@gmail.com. Hij maakt graag tijd vrij voor een telefonisch gesprek of kopje koffie.