Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon (2022/2023)

Rota Carolina zorgt voor haar leden. Mocht je onverhoopt met iets zitten en erover willen praten, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. Deze persoon heeft een geheimhoudingsplicht. Zonder expliciete toestemming zal de inhoud van de gesprek(ken) geheim blijven. Niemand buiten de betrokkene en de vertrouwenspersoon, ook het bestuur niet, neemt kennis van de gesprekken. De vertrouwenspersoon kan fungeren als luisterend oor voor persoonlijke problemen van iedere aard of als bemiddelaar bij conflicten. Beide geschieden slechts met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

 

Garnik Barseghyan is al jaren betrokken bij pleitgenootschap Rota Carolina. Hij heeft de nodige ervaringen opgedaan in de omgang met mensen zowel binnen als buiten de vereniging. Hierdoor heeft Garnik een pragmatische maar persoonlijke benadering voor vraagstukken in de omgang met mensen. Mede om deze reden is Garnik tijdens de Algemene Ledenvergadering verkozen tot vertrouwenspersoon van onze vereniging voor het cursusjaar 2022/2023.
Zit jij ergens mee? Heb je iets vervelends meegemaakt? Behoefte aan een luisterend oor? Je kunt Garnik bereiken via barseghyan.garnik@gmail.com. Hij maakt graag tijd vrij voor een telefonisch of persoonlijk gesprek.