Geschiedenis

In 1991 werd in Leiden voor het eerst de Nationale Pleitmarathon georganiseerd. Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann en wijlen Prof. mr. W.C.L. van der Grinten wilden dat er ook een Nijmeegse delegatie naar die wedstrijd toe zou gaan. Zij hebben toen een aantal studenten gevraagd om aan deze wedstrijd mee te doen. Het pleitgenootschap Rota Carolina, gelijknamig aan de oefenrechtbank, van de (toen nog Katholieke) Radboud Universiteit Nijmegen, werd een feit. Op 1 januari 1991 is toen officieel het Pleitgenootschap opgericht. De eerste Nationale Pleitmarathon werd een groot succes, want de titel van beste studentpleiters van Nederland werd door de Nijmeegse studenten binnengehaald, namelijk door Dennis Faber en Janette Beuving.

Vanaf toen is Rota Carolina uitgegroeid tot een echte studievereniging met als hoofdactiviteit het pleiten. De initiatiefnemers, Kortmann en Van der Grinten, zijn beiden beschermheer geworden van het pleitgenootschap. Na het overlijden van Van der Grinten is deze door prof. mr. W.D.H. Asser opgevolgd totdat Asser in 1999 vertrok naar de rechtenfaculteit van Leiden. Op dit moment is prof. mr. C.J.M. Klaassen beschermvrouwe van het pleitgenootschap. Sinds 2008 kan Rota Carolina daarnaast prof. mr. S.E. Bartels tot haar beschermlieden rekenen. Kortmann is tot op de dag van vandaag nog steeds beschermheer.

Na een verhuizing van de rechtenfaculteit naar het Grotiusgebouw is Rota Carolina zich gaan focussen op schaalvergroting. Er kwam meer focus op gezelligheid en ook propedeusestudenten kregen de mogelijkheid om lid te worden. Als kroonjuweel van de volwassenwording van de vereniging vond 28 jaar na de oprichting van het pleitgenootschap de eerste Nijmeegse Pleitwedstrijd plaats. Wat begon als een initiatief om mee te dingen op de NPM, is intussen uitgegroeid tot een gezellige, professionele en succesvolle studievereniging die niet meer is weg te denken van de Nijmeegse rechtenfaculteit!