Commissies

Formele commissie

De formele commissie draagt zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van de pleitavonden. Daarnaast organiseert de formele commissie verschillende formele activiteiten, waaronder lezingen en kantoorbezoeken. De commissie is te contacteren via het contactformulier. De commissaris zal contact met u opnemen.

De Formele commissie 2021-2022 bestaat uit (v.l.n.r.) Tessa Verhees, Rachel Le Loux, Sjoerd Winters, Tom van Eldonk, coördinerend bestuurslid Joske Wein, commissaris Busra Bilge.


Informele commissie

De informele commissie organiseert iedere maand een informele activiteiten binnen de vereniging. Zo zijn afgelopen jaar onder andere een kroegentocht, een pubquiz en een kerstdiner georganiseerd! De commissie is te contacteren via het contactformulier. De commissaris zal contact met u opnemen.

De Informele commissie 2021-2022 bestaat uit (v.l.n.r) Sjoerd Winters, coördinerend bestuurslid Robin Hermans, Hidde de Boer, commissaris Evelien Dalmolen, Iris de Bruin en Nadja Mohn.


NPW-commissie

De NPW-commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de derde editie van de Nijmeegse Pleitwedstrijd die in oktober 2022 zal plaatsvinden. De commissie is te contacteren via npwrotacarolina@gmail.com.

De NPW-commissie 2021-2022: v.l.n.r. Perry Smeets, Megan ten Kleij, commissaris Giulia Ledda, Nadja Mohn, Roos Dagmar en coördinerend bestuurslid Garnik Barseghyan.


Pleittrainingscommissie

De Pleittrainingscommissie staat alle leden die aan pleitwedstrijden deelnemen met raad en daad bij. Met hun hulp heeft Rota Carolina in het collegejaar 2018-2019 maar liefst driemaal de winst binnengesleept, wat haar de meest succesvolle pleitvereniging van het jaar maakt! De commissie is te contacteren via het contactformulier. De vicevoorzitter zal contact met u opnemen.

De Pleittrainingscommissie 2021-2022 bestaat uit Jelle Klauwer (coördinerend bestuurslid), Sjoerd Winters, Evelien Dalmolen, Rody Mettler, Matthijs Schut en Fenne Broers.


Marketingcommissie

In het collegejaar 2021/2022 is door het bestuur de Marketingcommissie in het leven geroepen. Deze heeft als doel om de online profilering van de vereniging te professionaliseren. De marketingcommissie ontwikkelt de huisstijl, stelt het volgbeleid vast en geeft hier ook uitvoering aan door de social media posts te maken.

De Marketingcommissie bestaat dit jaar uit coördinerend bestuurslid Jelle Klauwer, Levi Sars, Joyce van Engelen en Tessa Verhees.


Kascommissie

De Kascommissie is verantwoordelijk voor het controleren van de jaarrekening die door de penningmeester wordt gemaakt. Daarnaast kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid.

De Kascommissie 2021-2022 bestaat uit Jurre Ghielen, Kim Schrijver, Koen van Lierop en Matthijs Schut.