Commissies

Formele commissie

De formele commissie draagt zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van de pleitavonden. Daarnaast organiseert de formele commissie verschillende formele activiteiten, waaronder lezingen en kantoorbezoeken.

De Formele commissie 2019-2020 bestaat uit commissaris Inge Bakker, Femke Boer, Fenne Broers, Freek Hoogink, Jeffrey Provoost en Robin Hermans


Informele commissie

De informele commissie organiseert iedere maand een informele activiteiten binnen de vereniging. Zo zijn afgelopen jaar onder andere een kroegentocht, een pubquiz en een kerstdiner georganiseerd!

De Informele commissie 2019-2020 bestaat uit Fenne Broers, commissaris Jurre Ghielen, Giulia Ledda en Femke Oosterbaan Martinius


NPW-commissie

De NPW-commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de eerste editie van de Nijmeegse Pleitwedstrijd, die oktober 2019 zal plaatsvinden.

De NPW-commissie voor de editie van 2019: v.l.n.r. Dewian Mulder, Nick van Wandelen, commissaris Sandro Triches, Tara Nakshbande, Maud van Montfort, Laura Faassen, Julot Vaessen

De NPW-commissie voor de editie van 2020 bestaat uit Jusra Hamam, Matthijs Schut en commissaris Julot Vaessen


Pleittrainingscommissie

De pleittrainingscommissie staat alle leden die aan pleitwedstrijden deelnemen met raad en daad bij. Met hun hulp heeft Rota Carolina in het collegejaar 2018-2019 maar liefst driemaal de winst binnengesleept, wat haar de meest succesvolle pleitvereniging van het jaar maakt!

De Pleittrainingscommissie 2019-2020: v.l.n.r. Giulia Ledda, Maud van Montfort, Tara Nakshbande, Teun Stoetman, Femke Oosterbaan Martinius


Kascommissie

De kascommissie is verantwoordelijk voor het controleren van de jaarrekening die door de penningmeester wordt gemaakt. Daarnaast kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid.

De Kascommissie 2019-2020 bestaat uit Laura Faassen, Léonie Janssen en Koen van Lierop