Commissies

Formele commissie

De formele commissie draagt zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van de pleitavonden. Daarnaast organiseert de formele commissie verschillende formele activiteiten, waaronder lezingen en kantoorbezoeken. De commissie is te contacteren via het contactformulier. De commissaris zal contact met u opnemen.

De Formele commissie 2022-2023 bestaat uit Evelien Dalmolen (coördinerend bestuurslid), Julie den Haak, Nadja Mohn, Yoyan Ellen & Megan ten Kleij (commissaris).


Informele commissie

De informele commissie organiseert iedere maand een informele activiteiten binnen de vereniging. Zo zijn afgelopen jaar onder andere een kroegentocht, een pubquiz en een kerstdiner georganiseerd! De commissie is te contacteren via het contactformulier. De commissaris zal contact met u opnemen.

De Informele commissie 2022-2023 bestaat uit Begüm Çilsal (coördinerend bestuurslid), Eveline Litjens, Joske Wein (commissaris), Noa Langens, Sarah Müller & Julie den Haak.


NPW-commissie

De NPW-commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de vijfde editie van de Nijmeegse Pleitwedstrijd die in het najaar van 2023 zal plaatsvinden. De commissie is te contacteren via npwrotacarolina@gmail.com.

De NPW-commissie bestaat uit Jildou Niezink (coördinerend bestuurslid), Shushan Mechitaryan (commissaris), Barbara Maria Hernandez, Javier Pyka, Joonas van der Kolk & Noa Langens.


Pleittrainingscommissie

De Pleittrainingscommissie staat alle leden die aan pleitwedstrijden deelnemen met raad en daad bij. Met hun hulp heeft Rota Carolina in het collegejaar 2018-2019 maar liefst driemaal de winst binnengesleept, wat haar de meest succesvolle pleitvereniging van het jaar maakt! De commissie is te contacteren via het contactformulier. De voorzitter zal contact met u opnemen.

De Pleittrainingscommissie 2022-2023 bestaat uit Evelien Dalmolen (coördinerend bestuurslid), Perry Smeets, Joonas van der Kolk, Rody Mettler (commissaris), Yoyan Ellen & Lisa Jansen.

 


Marketingcommissie

De marketingcommissie heeft als doel om de online profilering van de vereniging te professionaliseren. De marketingcommissie ontwikkelt de huisstijl, stelt het volgbeleid vast en geeft hier ook uitvoering aan door de social media posts te maken. Daarnaast houdt de marketingcommissie zich bezig met het ontwikkeling van merchandise en ander fysiek promotiemateriaal. Als laatste zal de marketingcommissie die jaar de bouw van de nieuwe website overzien.

De Marketingcommissie 2022-2023 bestaat uit Tessa Verhees (coördinerend bestuurslid), Marit Rog & Javier Pyka


Kascommissie

De Kascommissie is verantwoordelijk voor het controleren van de jaarrekening die door de penningmeester wordt gemaakt. Daarnaast kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid.

De Kascommissie 2022-2023 bestaat uit Robin Hermans, Jelle Klauwer & Garnik Barseghyan.