Bestuur

Bestuur 2019-2020

Voorzitter: Roy Zusterzeel

Vicevoorzitter: Maud van Montfort

Secretaris: Thijmen van Hoorn

Penningmeester: Kim Schrijver


Roy Zusterzeel is dit jaar de voorzitter van Rota Carolina. Hij is vierdejaars bachelorstudent Recht & Management en lid van Rota sinds 2016. Naast het leiden van de vereniging en het verzorgen van de externe communicatie begeleidt hij de NPW-commissie.


Maud van Montfort is dit jaar de vicevoorzitter van Rota Carolina. Ze is derdejaars bachelorstudent Nederlands recht en lid van Rota sinds 2017. Naast het coördineren van wedstrijden en het assisteren van de voorzitter leidt ze de Pleittrainingscommissie.


Thijmen van Hoorn is dit jaar de secretaris van Rota Carolina. Hij is masterstudent Burgerlijk recht en lid van Rota sinds 2017. Naast het verzorgen van de interne communicatie en de profilering van de vereniging begeleidt hij de Formele commissie.


Kim Schrijver is dit jaar de penningmeester van Rota Carolina. Ze is derdejaars bachelorstudent Notarieel recht en lid van Rota sinds 2018. Naast het bijhouden van de financiën en het verzorgen van contact met sponsoren begeleidt ze de Informele commissie.