Beschermlieden

Het College van Beschermlieden van Pleitgenootschap Rota Carolina bestaat uit prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, prof. mr. S.E. Bartels en prof. mr. C.J.M. Klaassen. 

Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann

Professor mr. S.C.J.J. Kortmann behaalde zijn doctoraalexamen Nederlands recht aan de universiteit te Groningen in 1973 (cum laude). In 1977 promoveerde hij cum laude aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1978 tot 1984 was hij advocaat te Nijmegen. Sinds 1984 is hij hoogleraar burgerlijk recht aan de Nijmeegse universiteit. Hij is onder meer voorzitter van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en van het bestuur van de Grotius Academie. Voorts is hij voorzitter van de Commissie Insolventierecht en van de Academic Wing of Insol Europe. Zijn publicaties liggen vooral op het terrein van zekerheden, financiering, insolventie en middellijke en onmiddellijke vertegenwoordiging. Prof. Kortmann vervult diverse functies in het bedrijfsleven. In mei 2007 werd hij benoemd tot rector magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Prof. mr. S.E. Bartels

Steven Bartels is deskundig op het terrein van het burgerlijk recht, in het bijzonder op het terrein van het goederenrecht, faillissementsrecht en onroerend goed. Hij is lid van het dagelijks bestuur van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en van het bestuur van de Law Firm School. Bartels is verder raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, redacteur van het Nederlands tijdschrift voor Burgerlijk Recht, annotator voor Ars Aequi en JOR en lid van de Asser adviesraad.

Prof. mr. C.J.M. Klaassen

Professor mr. C.J.M. Klaassen studeerde rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen (toen nog geheten: Katholieke Universiteit Nijmegen). In aansluiting op haar studie is zij in 1991 aan deze universiteit gepromoveerd op de dissertatie Risicoaansprakelijkheid (cum laude). Vervolgens is prof. Klaassen werkzaam geweest in de advocatuur te Amsterdam. Thans is zij hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Nijmeegse universiteit. In dit kader vervult zij verschillende rollen waaronder die van co√∂rdinerend president van de oefenrechtbank Rota Carolina.  Zij is daarnaast onder andere rechter-plaatsvervanger, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht alsmede hoofdredacteur van Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht. Tevens is prof. Klaassen als hoofddocent betrokken bij de Grotius-opleidingen Personenschade alsmede Onderneming & Aansprakelijkheid.