Formele commissie

De formele commissie draagt zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van de pleitavonden. Daarnaast organiseert de formele commissie verschillende formele activiteiten, waaronder lezingen en kantoorbezoeken. De commissie is te contacteren via het contactformulier. De commissaris zal contact met u opnemen.

De Formele commissie 2023-2024 bestaat uit Michiel Tibben (coördinerend bestuurslid), Raif Ali, Nadja Mohn, Yoyan Ellen & Robin Hermans (commissaris).

Informele commissie

De informele commissie organiseert iedere maand een informele activiteiten binnen de vereniging. Zo zijn afgelopen jaar onder andere een Karaoke-avond, een tapasrouler en een kerstdiner georganiseerd! De commissie is te contacteren via het contactformulier. De commissaris zal contact met u opnemen.

De Informele commissie 2023-2024 bestaat uit Julie den Haak (coördinerend bestuurslid), Joost Keijzers, Hester Keuper, Kyara Weideveld & Eveline Litjens (commissaris).

 

NPW-commissie

De NPW-commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de Nijmeegse Pleitwedstrijd die jaarlijks in oktober zal plaatsvinden. De commissie is te contacteren via npwrotacarolina@gmail.com.

 De NPW-commissie 2022-2023 bestaat uit Jildou Niezink (coördinerend bestuurslid), Noa Langens, Barbara Maria Mancebo Hernandez, Joonas van der Kolk & Shushan Mechitaryan (commissaris)

Pleittrainingscommissie

 

De Pleittrainingscommissie staat alle leden die aan pleitwedstrijden deelnemen met raad en daad bij. Met hun hulp heeft Rota Carolina in het collegejaar 2018-2019 maar liefst driemaal de winst binnengesleept, wat haar de meest succesvolle pleitvereniging van het jaar maakt! De commissie is te contacteren via het contactformulier. De voorzitter zal contact met u opnemen.

 

De Pleittrainingscommissie 2023-2024 bestaat uit Ainhoa Asenjo-Fernàndez (coördinerend bestuurslid), Huub Stevens, Yoyan Ellen, Rody Mettler & Perry Smeets (commissaris)

 


 

Marketingcommissie

 

De marketingcommissie heeft als doel om de online profilering van de vereniging te professionaliseren. De marketingcommissie ontwikkelt de huisstijl, stelt het volgbeleid vast en geeft hier ook uitvoering aan door de social media posts te maken. Daarnaast houdt de marketingcommissie zich bezig met het ontwikkeling van merchandise en ander fysiek promotiemateriaal. Als laatste zal de marketingcommissie die jaar de bouw van de nieuwe website overzien.

De Marketingcommissie 2023-2024 bestaat uit Ainhoa Asenjo-Fernández (coördinerend bestuurslid), Mirte Houweling & Shushan Mechitaryan.

 


 

Kascommissie

 

De Kascommissie is verantwoordelijk voor het controleren van de jaarrekening die door de penningmeester wordt gemaakt. Daarnaast kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid.

 

De Kascommissie 2023-2024 bestaat uit Garnik Barseghyan, Yoyan Ellen, Rody Mettler & Jildou Niezink.