Over Rota Carolina

Geschiedenis

In 1991 werd in Leiden voor het eerst de Nationale Pleitmarathon georganiseerd. Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann en wijlen Prof. mr. W.C.L. van der Grinten wilden dat er ook een Nijmeegse delegatie naar die wedstrijd toe zou gaan. Zij hebben toen een aantal studenten gevraagd om aan deze wedstrijd mee te doen. Het pleitgenootschap Rota Carolina, gelijknamig aan de oefenrechtbank, van de (toen nog Katholieke) Radboud Universiteit Nijmegen, werd een feit. Op 1 januari 1991 is toen officieel het Pleitgenootschap opgericht. De eerste Nationale Pleitmarathon werd een groot succes, want de titel van beste studentpleiters van Nederland werd door de Nijmeegse studenten binnengehaald, namelijk door Dennis Faber en Janette Beuving.

Vanaf toen is Rota Carolina uitgegroeid tot een echte studievereniging met als hoofdactiviteit het pleiten. De initiatiefnemers, Kortmann en Van der Grinten, zijn beiden beschermheer geworden van het pleitgenootschap. Na het overlijden van Van der Grinten is deze door prof. mr. W.D.H. Asser opgevolgd totdat Asser in 1999 vertrok naar de rechtenfaculteit van Leiden. Op dit moment is prof. mr. C.J.M. Klaassen beschermvrouwe van het pleitgenootschap. Sinds 2008 kan Rota Carolina daarnaast prof. mr. S.E. Bartels tot haar beschermlieden rekenen. Kortmann is tot op de dag van vandaag nog steeds beschermheer.

Na een verhuizing van de rechtenfaculteit naar het Grotiusgebouw is Rota Carolina zich gaan focussen op schaalvergroting. Er kwam meer focus op gezelligheid en ook propedeusestudenten kregen de mogelijkheid om lid te worden. Als kroonjuweel van de volwassenwording van de vereniging vond 28 jaar na de oprichting van het pleitgenootschap de eerste Nijmeegse Pleitwedstrijd plaats. Wat begon als een initiatief om mee te dingen op de NPM, is intussen uitgegroeid tot een gezellige, professionele en succesvolle studievereniging die niet meer is weg te denken van de Nijmeegse rechtenfaculteit!

Oud besturen van Rota Carolina

De Rota Carolina zou niks zijn zonder haar leden, maar ook de besturen spelen een belangrijke rol in het voortbestaan van de vereniging.  Dankzij hun inzet blijft de vereniging floreren, immers zijn zij een integraal onderdeel van de vereniging. Via onderstaande knop kan je de oud-besturen bekijken!

College van beschermlieden

Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann

Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann

Professor mr. S.C.J.J. Kortmann behaalde zijn doctoraalexamen Nederlands recht aan de universiteit te Groningen in 1973 (cum laude). In 1977 promoveerde hij cum laude aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1978 tot 1984 was hij advocaat te Nijmegen. Sinds 1984 is hij hoogleraar burgerlijk recht aan de Nijmeegse universiteit. Hij is onder meer voorzitter van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en van het bestuur van de Grotius Academie. Voorts is hij voorzitter van de Commissie Insolventierecht en van de Academic Wing of Insol Europe. Zijn publicaties liggen vooral op het terrein van zekerheden, financiering, insolventie en middellijke en onmiddellijke vertegenwoordiging. Prof. Kortmann vervult diverse functies in het bedrijfsleven. In mei 2007 werd hij benoemd tot rector magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Prof. mr. S.E. Bartels

Prof. mr. S.E. Bartels

Steven Bartels is deskundig op het terrein van het burgerlijk recht, in het bijzonder op het terrein van het goederenrecht, faillissementsrecht en onroerend goed. Hij is lid van het dagelijks bestuur van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en van het bestuur van de Law Firm School. Bartels is verder raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, redacteur van het Nederlands tijdschrift voor Burgerlijk Recht, annotator voor Ars Aequi en JOR en lid van de Asser adviesraad.

Prof. mr. C.J.M. Klaassen

Prof. mr. C.J.M. Klaassen

Professor mr. C.J.M. Klaassen studeerde rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen (toen nog geheten: Katholieke Universiteit Nijmegen). In aansluiting op haar studie is zij in 1991 aan deze universiteit gepromoveerd op de dissertatie Risicoaansprakelijkheid (cum laude). Vervolgens is prof. Klaassen werkzaam geweest in de advocatuur te Amsterdam. Thans is zij hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Nijmeegse universiteit. In dit kader vervult zij verschillende rollen waaronder die van coördinerend president van de oefenrechtbank Rota Carolina.  Zij is daarnaast onder andere rechter-plaatsvervanger, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht alsmede hoofdredacteur van Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht. Tevens is prof. Klaassen als hoofddocent betrokken bij de Grotius-opleidingen Personenschade alsmede Onderneming & Aansprakelijkheid.