Commissies

Pleittrainingscommissie

De pleittrainingscommissie staat alle leden die aan pleitwedstrijden deelnemen met raad en daad bij. Met hun hulp heeft Rota Carolina in het collegejaar 2018-2019 maar liefst driemaal de winst binnengesleept, wat haar de meest succesvolle pleitvereniging van het jaar maakt!
Alle pleitgenieën kunnen tot 30 augustus solliciteren door een motivatiebrief en een CV te sturen naar bestuur@rotacarolina.nl!

 

Formele commissie

De formele commissie draagt zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van de pleitavonden. Daarnaast organiseert de formele commissie verschillende formele activiteiten, waaronder lezingen en kantoorbezoeken.
Alle topjuristen kunnen tot 30 augustus solliciteren door een motivatiebrief en een CV te sturen naar bestuur@rotacarolina.nl!

 

Informele commissie

De informele commissie organiseert iedere maand een informele activiteiten binnen de vereniging. Zo zijn afgelopen jaar een kroegentocht, pubquiz en een kerstdiner georganiseerd!
Alle gezelligheidsdieren kunnen tot 30 augustus solliciteren door een motivatiebrief en een CV te sturen naar bestuur@rotacarolina.nl!

 

NPW-commissie

De NPW-commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de eerste editie van de Nijmeegse Pleitwedstrijd, die oktober 2019 zal plaatsvinden. Leden die de NPW in oktober 2020 willen organiseren kunnen tot 30 augustus solliciteren door een motivatiebrief en een CV te sturen naar bestuur@rotacarolina.nl!

De NPW-commissie 2018-2019: Dewian Mulder, Nick van Wandelen, commissaris Sandro Triches, Tara Nakshbande, Maud van Montfort, Laura Faassen, Julot Vaessen

 

Kascontrolecommissie

De kascommissie is verantwoordelijk voor het controleren van de jaarrekening die door de penningmeester wordt gemaakt. Daarnaast kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid.
Op de ALV zal de volgende KasCo aangesteld worden!