Commissies

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie staat alle leden die aan pleitwedstrijden deelnemen met raad en daad bij. Hieronder valt ook het contact met docenten en externe wedstrijdorganisaties.

 

Formele commissie

De formele commissie draagt zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van de pleitavonden. De vereniging beschikt over een uitgebreid casusbestand dat door de formele commissie wordt beheerd en aangevuld. Daarnaast organiseert de formele commissie verschillende formele activiteiten, waaronder lezingen en kantoorbezoeken.

 

Informele commissie

De informele commissie organiseert alle informele activiteiten binnen de vereniging (denk aan pubquiz, kerstdiner, kroegentocht, escape room en nog veel meer leuke activiteiten).

 

NPW Commissie

De NPW commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de eerste editie van de Nijmeegse Pleitwedstrijd.

Kascommissie

De kascommissie is verantwoordelijk voor het controleren van de jaarrekening die door de penningmeester wordt gemaakt. Daarnaast kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid.

Wil je actief lid worden binnen een commissie? Stuur dan gerust een e-mail naar bestuur@rotacarolina.nl voor meer informatie.